เตรียมพร้อมก่อนเรียนต่ออังกฤษ

เมษายน 27, 2014
By


วีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนขอวีซ่าอังกฤษขั้นตอนนี้ บริษัทแนะแนวที่ดี จะช่วยแนะนำ หรือทำให้เลย แต่ถ้าน้องไปเจอบริษัท พวกที่ไร้คุณธรรมก็นั่งกรอกเองไปเหอะ ผิดถูกเป็นอีกเรื่อง แถมยังต้องจ่ายเงินเลย เน้นนะขั้นตอนนี้ไม่ต้องจ่ายตังนะ แค่สมัครเอาใบ Offer ก่อนนะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปอังกฤษน้อง ๆ จะต้องเตรียมการหลัก ๆ 4 ด้านด้วยกัน คือ

1. ประวัติการศึกษา
ควรต้องเตรียม Transcript ล่าสุด เช่น ถ้าจบ ป.โท ก็เอา ป.โท มา ถ้าจบ ป.ตรี ก็ ป.ตรี ประวัติการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนมากี่ที่ก็ไปหามา เตรียมเอาไว้ เลยครับ ประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เราจะไปเรียน ปัจจุบันการขอวีซ่านักเรียน ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษยากมากขึ้น น้อง ๆ ต้องมีการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในเมืองไทยมาก่อนเป็นอย่างน้อย 40 ชั่วโมง และ จำเป็นที่จะต้องมีผลทดสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษในเมืองไทยมาด้วย(เช่น TOEIC) จะช่วยได้มากครับ

2. ประวัติการทำงาน(ถ้ายังไม่เคยทำก็ไม่ต้องเตรียมเอกสาร)
ทำมากี่ที่ก็ไปเก็บใบรับรองการทำงาน มาให้หมด เลยครับ จะเป็นผลดีตอนไปขอ Visa ไม่งั้นจะโดน เจ๊ที่สถานฑูต ถาม เช่น แล้ว ไอ้ 2 ปี นี้ หายไปไหนมา แล้วจะพาลให้ Visa ไม่ผ่าน

3. ประวัติการเงินไม่สามารถใช้สปอนเซอร์ได้อีกต่อไปแล้ว บัญชีที่ใช้โชว์จะต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นขออังกฤษ วีซ่าเท่านั้น หรือ บัญชีที่มีชื่อผู้ยื่นขอวีซ่าอยู่ในนั้นด้วย และจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับบัญชีฝากประจำ, หุ้น หรืออะไรก็ตาม ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีที่เป็นชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 28 วัน จำนวนเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระยะเวลาที่ขอยื่นวีซ่า เงินที่โชว์ในบัญชีมีการกำหนดดังนี้ หากอาศัยอยู่ที่ Londonประเทศอังกฤษ9 เดือนหรือน้อยกว่าจะต้องแสดงเงิน 7200 ปอนด์ = 800 ปอนด์ ต่อเดือน หากอาศัยอยู่นอก London 9 เดือนหรือน้อยกว่าจะต้องแสดงเงิน 5400 ปอนด์ = 600 ปอนด์ ต่อเดือน * หากอาศัยอยู่เกิน 9 เดือน ให้มีเงินในบัญชี เพียง 9 เดือน หรือจะมีเกินไว้ก็ไม่เสียหายนะครับ ** จำนวนเงินข้างต้นหมายถึงเงินสุทธิเฉพาะค่าครองชีพที่อยู่ที่โน่นเท่านั้นไม่รวมค่าเรียนและอื่นๆ *** เอกสารที่แสดงควรเทียบเป็นเงินสกุลอังกฤษด้วย

4. Passportอันนี้ง่าย มีที่ให้ทำหลายที่ แจ้งวัฒนะ ,เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,073 บาท ครับ

สมัครเรียนหลังจากที่น้อง ๆ ได้รับคำแนะนำจากพี่ทีมงาน ก็ต้องเลือกสมัครโรงเรียนที่น้อง ๆ ชอบ เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่อ ไปได้เลย เพื่อช่วยในการขอวีซ่าอังกฤษ

วัดระดับภาษาอังกฤษน้องๆที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษควรจะเรียนผลการสอบ TOEIC ซึ่งจะช่วยประเมินระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IETLS 4 ในทุก ๆ path เมื่อพร้อมแล้ว ทำการสมัครสัมภาษกับโรงเรียน พร้อมทั้งทำการสอบโดยตรงกับ โรงเรียน นั้น ๆ อีกทีครับ

ตรวจร่างกายการตรวจสุขภาพ ขั้นตอนนี้ ทางสถานทูตอังกฤษ เขาได้ระบุมาว่า ถ้าจะเข้าประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานานกว่า 6 เดือนต้อง ได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคจาก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับ(International Organization for Migration) ซึ่งอยู่แถวสาธรเหนือนะครับ ต้องนัดกับเขาไว้ก่อนนะครับแล้ว เขาจะนัดวันที่ท่าจะเข้ารับตรวจที่ โรงพยาบาลพยาไท 2 หรือ ไม่ก็ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครับ
เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนา 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี) และสำเนา 2 ชุด
3. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
4. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ตั้งครรภ์
5. ค่าธรรมเนียม 2,600 บาทต่อท่าน (ชำระด้วยเงินสดที่ IOM เมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)
เมื่อตรวจเสร็จแล้วนำใบตรวจ ไปให้ IOM ยืนยันเพื่อออกใบรับรองอีกครั้งครับ

รับใบ Offer เพื่อขออังกฤษวีซ่าหลังจากที่ผ่านการตรวจร่างกายพร้อมทั้งผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วรับใบ Offer จากโรงเรียนและ ของ invoice ของบริษัทเรา

ชำระค่าเรียน หรือ โอนเงินเมื่อได้รับ Offer ของโรงเรียนพร้อมทั้งกับ Invoice ชำระค่าเรียนกับบริษัทของเรา รอรับ CAS no. จากโรงเรียน

รับใบ Visa Letterเมื่อทางโรงเรียนได้รับค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะออก Visa Letter หรือ CAS no. ให้กับนักเรียน เตรียมเอกสารพร้อมยื่นวีซ่าอังกฤษ

ทำวีซ่า หรือ ยื่นขอวีซ่าอังกฤษทางทีมงานของเรา จัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร ตรวจสอบอย่างละเอียด และ จัดการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนนี้แหละสุดยอดเลยคือ ยุ่งมาก เสียตังเยอะด้วย ตอนนี้ค่าธรรมเนียมก็ 13,260 บาท ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่ายื่นโดยเด็ดขาด บริษัทของเราให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร การเตรียมตัวก่อนยื่นเอกสารทุกอย่าง

ถ้ากรณีที่ยื่นขอ Visa แล้วไม่ผ่าน จะมี 2 แบบนะ คือ
– ยื่นขอวีซ่าใหม่ ต้องหักล้างเหตุผลของสถานทูตอังกฤษที่ปฏิเสธมาให้ได้ และต้องเสียเงินค่าขอ Visa ใหม่
– ขอเงินคืน นำใบ แจ้งปฎิเสธจากสถานฑูตประเทศอังกฤษไปให้กับโรงเรียนจะโดนหักค่าสมัครเรียน และ โดนหักอีก ประมาณ 150 – 200 ปอนด์ จะได้รับคืนเงิน ประมาณ 2 เดือนหลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับใบปฏิเสธวีซ่าตัวจริง

เตรียมตัวเดินทางทางทีมงานของเรา แนะนำชีวิตความเป็นอยู่ที่อังกฤษแนะแนวอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบิน

เดินทางเมื่อทุก ๆ อย่างเรียบร้อยในทุก ๆ ด้านเตรียมตัวเดินทางพร้อมทั้งขอให้ตั้งใจเรียนต่อต่างประเทศเพื่อได้รับความรู้จากต่างประเทศอย่างแท้จริง

————————————–

เรียนต่ออังกฤษกับเรา Study Square co.,Ltd.

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand.

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
MSN  : studysquares@hotmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Comments

comments

Tags: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจในอังกฤษ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st