วีซ่านักเรียน อังกฤษ (UK Student visa)

มีนาคม 25, 2015
By

ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ

STUDY Visa
สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่านักเรียน ปัจจัยที่จะบอกว่าคุณต้องสมัครวีซ่าประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับ อายุ ระดับการศึกษาหรือคอร์สเรียน และระยะเวลาในการเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักร แบ่งได้ดังนี้

 

  • Tier 4 (Child)VAF9
อายุผู้สมัคร 4 -17 ปี หากผู้สมัครมีอายุระหว่าง 4 – 15 ปี คุณต้องเข้าศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

 

  • Child visitorVAF1D
ผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 18 ปี และเข้ามาเรียนในนระยะสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน ( 180 วัน) ผู้ที่เข้ามาด้วย Child Visitor จะไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าจาก Child visitor เป็นวีซ่านักเรียนประเภทTier 4 ได้ แต่หากต้องการเข้ามาเรียนต่อด้วยวีซ่านักเรียน Tier 4 คุณต้องกลับไปขอวีซ่ามาจากเมืองไทย

 

  • Tier 4 (Child)VAF9
อายุผู้สมัคร 4 – 17 ปี หากผู้สมัครมีอายุระหว่าง 4 – 15 ปี คุณต้องเข้าศึกษาเฉพาะในโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

 

  • Tier 4 (General)VAF9
คุณสามารถขอวีซ่าTier 4 ได้ หากคุณเข้ามาศึกษาต่อในระดับการศึกษาสำหรับผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป เช่น A- levels, AGCE ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบการให้คะแนนดังนี้คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนเกณให้ 30 คะแนน พิจารณาจากหมายเลขรับเข้าเรียนในอังกฤษ (เรียกว่า CAS Number ชื่อเต็มคือ Confirmation of Acceptance for Studies) ซึ่งหมายเลขนี้ออกโดยโรงเรียนถือเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าเรียนอย่างถูกต้องโดย UKBA (UK Border Agency คือ หน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าประเทศอังกฤษ)ซึ่ง CAS No. ระบุรายละเอียดของนักเรียน รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดของโรงเรียน ยอดเงินลงทะเบียนกับสถาบัน และรายละเอียดที่พักในอังกฤษ

เกณให้ 10 คะแนน พิจารณาจากหลักฐานการเงินของผู้สมัคร ซึ่งยอดเงินต้องมากเพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่อังกฤษตลอดหลักสูตร โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารทางการเงินตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยยอดเงินที่แสดงนั้นต้องมีระยะเวลา 28 วันหรือมากกว่าคงค้างอยู่ในบัญชีตลอดเวลาจนกว่าจะขอวีซ่าเสร็จสิ้น และเอกสารจะต้องมีอายุไม่นานเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสาร หากเอกสารนายเกิน 1 เดือนทางสถานทูตจะปฏิเสธวีซ่าทันที  คุณสมบัติที่จะได้รับ CAS No. ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ CEFR Level B1 ขึ้นไป

CEFLevel

IELTS

TOEFLiBT

TOEIC

PTE Academic

C2

9 All Skills

85+

C1

7.0  8.0 All Skills

110-120

Reading 445

Listening 490

Speaking 180

Writing 180

76-84

B2

5.0 – 6.5 All Skills

87-109

Reading 385

Listening 400

Speaking 160

Writing 150

59-75

B1

4.0 – 4.5 All skills

57-86

Reading 275

Listening 275

Speaking 120

Writing 120

43-58

A2

30-42

TIER4 visa สามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ที่อังกฤษ และมีเกณการอนุญาตให้ทำงาน Part time ดังนี้

– Student TIER4 visa ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่กำหนดรับนักศึกษาที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTs 6.5 หรือสูงกว่า?(NQF 6/ QCF 6/ SCQF 9 or above) ในสถาบันการศึกษา Higher Education สามารถทำงานระหว่างเรียนแบบ part-time ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา (ทั้งหมดอยู่ในระดับ?ปริญญาตรี โท หรือเอก)

– Student TIER4 visa ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่กำหนดรับนักศึกษาที่มีระดับทักษะภาษาอังกฤษ IELTs 4.0-6.0 (NQF 3, 4 or 5/ QCF 3, 4 or 5/ SCQF 6, 7 or 8) ในสถาบันการศึกษา Higher Education สามารถทำงานระหว่างเรียนแบบ part-time ได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบ full-time ได้ในช่วงปิดภาคการศึกษา (หลักสูตรส่วนใหญ่ที่อยู่ในระดับนี้เป็น หลักสูตรก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เตรียมความพร้อมก่อนปริญญาโท และ ปริญญาเอก เช่น Pre Master Degree, Presessonal Program, A Level, Certificate of Higher Education, Diploma , Foundation Program) โดยสถาบันนั้น ๆ จะต้องเป็นสถาบันของรัฐใน UK ( Public Funded เช่น University หรือ Further Education College) จึงจะอนุญาตให้นักศึกษามีสิทธิทำงาน Part time ได้

 

  • Student visitorVAF1D
วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อมาเรียนคอร์สในระยะสั้น หรือคอร์สเรียนภาษาระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือ 11 เดือน ดังนั้นไม่สามารถทำงานหรือแม้แต่ฝึกงานระหว่างที่เรียนได้ และไม่สามารถขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท Tier 4 ได้ และไม่สามารถทำงาน part time ได้

 

  • Prospective studentVAF1A
หากคุณต้องการข้ามาเพื่อรับการสัมภาษณ์พื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาเช่นเดียวกับผู้ขอวีซ่าประเภท Tier4หากขอวีซ่าเข้ามาในฐานะ Prospective Student คุณสามารถเปลี่ยนระเภทวีซ่าเป็น Tier 4 General และ Tier 4 Child ได้ในสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องกลับไปเมืองไทย

———————————–

เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.

ด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)
email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com
Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Comments

comments

Tags:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจในอังกฤษ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st