วีซ่า

ขอวีซ่าลงตราวีซ่า

การตรวจลงตรา วีซ่า ( วีซ่า (Visa)  มาจากภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรา วีซ่า นั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา
วิธีการสมัครขอวีซ่าอเมริกา

ขึ้นตอนขอวีซ่าทุกขึ้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางวีซ่าแต่ละประเภทจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เตรียมเอกสารให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม DS-160 การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องสร้างบัญชี และล็อกอินที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าจะไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนที่ 4 นัดสัมภาษวีซ่าออนไลน์ ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องกลับไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/ และล็อกอิน รหัสเดิม หลังจากชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว 24 ชม ท่านก็จะพบหน้าจออนุญาตให้เข้าไปนัดวันเวลาที่ต้องการนัดสัมภาษ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงคิวนัดสัมภาษได้

ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษวีซ่า ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ เตรียมใบนัดสัมภาษที่จองไว้ เอกสารส่วนตัวที่นำมาขอวีซ่าให้ครบถ้วน ใบสมัคร DS-160 และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ใบจองคิวนัดสัมภาษ ในวันสัมภาษ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

รับทำวีซ่า ยื่นขอวีซ่า รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว ขอวีซ่า ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าอเมริกาทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

วิธีการสมัครวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนขอวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เข้าประเทศอังกฤษ เอกสารชนิดต่าง ๆ เอกสารทุกชนิดควรแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย รวมไปถึงเอกสารด้านการเงินต้องชัดเจนว่ามีเงินมากพอเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องสร้าง account โดยใช้ชื่อของผู้ขอวีซ่า ที่เว็บ Visa4UK ต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดตรงตามความจริง และ ถูกต้อง หลังจากที่กรอกเสร็จเมื่อพิมพ์ออกมาจะแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องทำผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น ไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆหรือเงินสด เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากระบบ

ขั้นตอนที่ 4 นัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า เมื่อกรอกวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอนุญาตให้เข้านัดวัน และเวลาเพื่อที่จะยื่นเอการขอวีซ่าที่ศูนย์ VFS Thailand เมื่อนัดวันเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบนัดเตรียมไว้ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS เตรียมใบสมัครออนไลน์ ใบนัดยื่นขอวีซ่า และเอกสารทั้งหมด ให้เรียบร้อย เดินทางไปยัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อยื่นเอกสารและ สแกนลายนิ้วมือโดย จะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานทูต พิจารณาผลวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งวีซ่าคืนมายัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand)  ทางศูนย์จะแจ้งให้เราไปรับวีซ่าและเอกสารคืน

วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าชั่วคราว วีซ่าถาวร วีซ่าท่องเที่ยว และทำงาน ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูรายละเอียดวีซ่าอังกฤษทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าออสเตรเลียวีซ่าออสเตรเลีย

วิธีการสมัครวีซ่าออสเตรเลีย

ขึ้นตอนขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 นัดวันยื่นวีซ่าที่เว็บ VFS AU เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการนัดวันยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS AU) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า AUS นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ VFS AU ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS AU เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS AU ส่งเอกสารไปที่สถานทูตออสเตรเลียสถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS AU ที่เดิม

วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนขอวีซ่า รับยื่นวีซ่าราคาถูก วีซ่าธุรกิจ ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าออสเตรเลียทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์วิธีการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

ขึ้นตอนขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมยื่นวีซ่าที่บริษัทตัวแทน New Zealand เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อน ยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (TTS) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า New Zealand นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TTS เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TTS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TTS ที่เดิม

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา วิธีการสมัครวีซ่าแคนาดาขั้นตอนขอวีซ่าแคนดา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

 แนะนำการขอวีซ่า วีซ่าทุกประเทศ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน รับทำวีซ่า  ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าแคนาดาทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าแคนาดา

 

วีซ่ายุโรปVacation Spots

วิธีการสมัครวีซ่าฝรั่งเศส และ สวิสเซอร์แลนด์

ขึ้นตอนขอวีซ่ายุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้นออนไลน์ และนัดยื่นเอกสารขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บ TLS กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง เมื่อกรอกเสร็จจองคิวนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  TLS Contact พิมพ์เอกสารการนัดวันโดยในกลุ่มประเทศ ฝรั่งเศส สวิสเซอแลลนด์ ยื่นที่ TLS Contact  สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TLS พร้อมสแกนลายนิ้วมือ ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง และต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TLS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TLS

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหมด<<<

รับยื่นวีซ่ายุโรป1

 

วิธีการสมัครวีซ่าสเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม

ขั้นตอนขอวีซ่ายุโรปกลุ่มสเปน อิตาลี

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสเปนทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าออสเตรียทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าอิตาลีทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเดนมาร์กทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสวีเดนทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าฟินแลนด์ทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเบลเยี่ยมทั้งหมด<<<

รับยื่นวีซ่ายุโรป2

 

ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง  ในปัจจุบันการตรวจลงตราในบางประเทศเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับตรวจลงตราแล้ว การตรวจลงตราอาจเป็นเอกสารที่แสดงว่าบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือเดินทางออกจากพื้นที่ของประเทศอันเป็นของผู้ออก

การเดินทางในอดีตก่อนสงครามโลก ไม่ต้องใช้การตรวจลงตรา ครั้นมีสงครามเกิดความหวาดกลัวในเรื่องสายลับจึงทำให้ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตน

ประเภทของวีซ่า

 1. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นที่เป็นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งวีซ่าเดินทางผ่าน
 2. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางนั้นๆ
 3. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย
 4. วีซ่าทำงาน ชั่วคราว (Temporary Worker Visa) เป็นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในวีซ่า ส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติมาก การได้มาซึ่งวีซ่าจึงค่อนข้างยาก แต่มีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าธุรกิจ
 5. วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) เป็นวีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa)เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 7. วีซ่าคู่หมั้น (Fiancee Visa, Prospective Marriage Visa, settlement Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศตามสัญชาติของอีกฝ่ายและจะต้องทำการสมรสผู้ถือสัญชาติของประเทศดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 8. วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน
 9. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศผู้เป็นภาคี มีสาระสำคัญคือ สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 10. วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือเพื่อการของรัฐของประเทศนั้นๆ
 11. วีซ่านักเขียน (Jounalist Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 12. วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่อนุญาต
 13. วีซ่าผู้รับบำนาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement Visa)เป็นวีซ่าซึ่งบางประเทศอนุญาตให้สำหรับผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีรายได้ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ออกวีซ่าดังกล่าวให้ แต่ต้องเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว มักมีการจำกัดอายุของผู้รับอนุญาต

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

5 Responses to วีซ่า

 1. จีโน่ on กันยายน 16, 2015 at 6:26 am

  อยากทำวีซ่าไปฝรั่งเศส ครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  • krittapas on กันยายน 16, 2015 at 6:30 am

   ต้องเตรียม แผนการเดินทางให้ชัดเจนครับ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ครับ ถ้าไม่แน่ใจติดต่อพี่ กฤต 089-1261024, 02-9291231

 2. วธัญญา on กุมภาพันธ์ 25, 2016 at 4:59 am

  จะขอ visa เชงเก้น
  จัดโปรแกรม เรียบร้อยค่ะ 25เมษา – 6 พค
  Munich – Halsttatt -Vienna – Prague อยู่ ออสเตรียนานสุด
  อยากให้ช่วยเรื่องนัด, กรอกแบบฟอร็ม และยื่นเรื่องค่ะ
  ช่วยทำกรรมธรรมประกันชีวิตการเดินทางด้้วยค่ะ
  พอดีว่างวันที่ 1 หรือ 2 มีนา ที่พอมีเวลา ขึ้นไปกรุงเทพ
  อยากทราบค่าใช้จ่ายคร่าวๆด้วยค่ะ
  Line : Alle Phantachai

 3. นารี สรแสง on พฤษภาคม 20, 2017 at 1:37 am

  มีปัญหาเรื่องพาสปอตด้วยค่ะขอคำปรึกษาว่ารับทำเรื่อพาสปอตด้วยไหมค่ะ

 4. myproxy.wiki on ธันวาคม 26, 2021 at 12:30 am

  Я хочу поблагодарить вас за
  эту клевую статью!! Мне
  понравился каждый кусочек
  этого блога Я сохранил, чтобы посмотреть новые вещи,
  которые вы напишите

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

พฤษภาคม 2022
พฤ อา
« มี.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
                       

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

เรื่องน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยใน AUS

สถาบันใน Sydney AUS

สถาบันใน Melbourne AUS

สถาบันใน Brisbane AUSไม่มีหมวดหมู่

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st

Blog