วีซ่า

ขอวีซ่าลงตราวีซ่า

การตรวจลงตรา วีซ่า ( วีซ่า (Visa)  มาจากภาษาละติน หมายถึง เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว) เป็นเอกสารซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการแสดงว่าได้อนุญาตให้ต่างด้าวบุคคลนั้นสามารถเดินทางเข้าประเทศผู้ได้ออกตรวจลงตรา วีซ่า นั้นได้ ภายในช่วงระยะเวลาและขอบเขตของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในการยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเดินทางเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตรา

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา
วิธีการสมัครขอวีซ่าอเมริกา

ขึ้นตอนขอวีซ่าทุกขึ้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางวีซ่าแต่ละประเภทจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เตรียมเอกสารให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม DS-160 การกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็นความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องสร้างบัญชี และล็อกอินที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าจะไม่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนที่ 4 นัดสัมภาษวีซ่าออนไลน์ ขั้นตอนนี้ท่านจะต้องกลับไปที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/ และล็อกอิน รหัสเดิม หลังจากชำระค่าธรรมเนียมไปแล้ว 24 ชม ท่านก็จะพบหน้าจออนุญาตให้เข้าไปนัดวันเวลาที่ต้องการนัดสัมภาษ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงคิวนัดสัมภาษได้

ขั้นตอนที่ 5 สัมภาษวีซ่า ไปที่ สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนัดสัมภาษณ์ เตรียมใบนัดสัมภาษที่จองไว้ เอกสารส่วนตัวที่นำมาขอวีซ่าให้ครบถ้วน ใบสมัคร DS-160 และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ใบจองคิวนัดสัมภาษ ในวันสัมภาษ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วีซ่า

รับทำวีซ่า ยื่นขอวีซ่า รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว ขอวีซ่า ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าอเมริกาทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

วิธีการสมัครวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนขอวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เข้าประเทศอังกฤษ เอกสารชนิดต่าง ๆ เอกสารทุกชนิดควรแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย รวมไปถึงเอกสารด้านการเงินต้องชัดเจนว่ามีเงินมากพอเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ต้องสร้าง account โดยใช้ชื่อของผู้ขอวีซ่า ที่เว็บ Visa4UK ต้องกรอกแบบฟอร์มอย่างละเอียดตรงตามความจริง และ ถูกต้อง หลังจากที่กรอกเสร็จเมื่อพิมพ์ออกมาจะแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์ การชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องทำผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น ไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆหรือเงินสด เมื่อได้ชำระเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากระบบ

ขั้นตอนที่ 4 นัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า เมื่อกรอกวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะอนุญาตให้เข้านัดวัน และเวลาเพื่อที่จะยื่นเอการขอวีซ่าที่ศูนย์ VFS Thailand เมื่อนัดวันเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบนัดเตรียมไว้ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 5 ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS เตรียมใบสมัครออนไลน์ ใบนัดยื่นขอวีซ่า และเอกสารทั้งหมด ให้เรียบร้อย เดินทางไปยัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อยื่นเอกสารและ สแกนลายนิ้วมือโดย จะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า ประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานทูต พิจารณาผลวีซ่าเรียบร้อยแล้วจะส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งวีซ่าคืนมายัง ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ(VFS UK Thailand)  ทางศูนย์จะแจ้งให้เราไปรับวีซ่าและเอกสารคืน

วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าชั่วคราว วีซ่าถาวร วีซ่าท่องเที่ยว และทำงาน ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูรายละเอียดวีซ่าอังกฤษทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าออสเตรเลียวีซ่าออสเตรเลีย

วิธีการสมัครวีซ่าออสเตรเลีย

ขึ้นตอนขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศออสเตรเลียของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศออสเตรเลีย ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 นัดวันยื่นวีซ่าที่เว็บ VFS AU เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการนัดวันยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (VFS AU) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า AUS นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ VFS AU ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS AU เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียจะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS AU ส่งเอกสารไปที่สถานทูตออสเตรเลียสถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS AU ที่เดิม

วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น ขั้นตอนขอวีซ่า รับยื่นวีซ่าราคาถูก วีซ่าธุรกิจ ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าออสเตรเลียทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์วิธีการสมัครวีซ่านิวซีแลนด์

ขึ้นตอนขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ผู้สมัครต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของท่านอย่างชัดเจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการขอวีซ่า เอกสารต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ความเรียบร้อยของเอกสารจะช่วยให้ท่านมีโอกาศขอวีซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม ตรวจสอบแบบให้ตรงกับชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องการจะขอเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ถ้ากรอกแบบฟอร์มผิดชนิดท่านก็ต้องนำกลับมากรอกใหม่ เพราะทางศูนย์ยื่นคำร้องอาจไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน หรือไม่ก็อาจส่งผลกับวีซ่าของท่านอ่านถึงขั้นปฏิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมยื่นวีซ่าที่บริษัทตัวแทน New Zealand เมื่อเตรียมเอกสาร และกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารก่อน ยื่นขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ (TTS) พร้อมทั้งเตรียมค่าธรรมเนียมให้พร้อม ที่จะชำระในวันยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า New Zealand นำใบนัดพร้อมทั้งแบบฟอร์มขอวีซ่า และเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วไปยื่นวีซ่าที่ New Zealand Visa Application Centre C/O TT Services (TT Aviation Co Ltd). 140/41 (19 D), ITF Tower, 19 Floor, Silom Road, Suriyawongse,Bangrak, Bangkok,Thailand 10500.

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TTS เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอวีซ่า เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีกับชนิดวีซ่าที่ทำการร้องขอไว้

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TTS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TTS ที่เดิม

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่านิวซีแลนด์ทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าแคนาดา

วีซ่าแคนาดา วิธีการสมัครวีซ่าแคนาดาขั้นตอนขอวีซ่าแคนดา

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร อ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่า/ใบอนุญาตในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาคา เอกสารทุกแผ่นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์ม Visa CA กรอกแบบคำขอวีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์ ต้องมีบาร์โค้ดในหน้าสุดท้าย พิมพ์ลงบนกระดาษสีขาว คุณภาพดี กระดาษต้องไม่มันวาว และควรใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านต้องตรวสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าตามคำสั่งในตารางค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองแห่งประเทศแคนาดาตารางค่าธรรมเนียม ชำระได้ที่ศูนย์รับคำรองขอวีซ่าแคนาดา

ขั้นตอนที่ 4 ยี่นเอกสารขอวีซ่า CA ที่ VFS ไปยังศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศแคนาดาในประเทศของท่าน กรุณานำหนังสือเดินทาง, รูปถ่าย, แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่า ที่ อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS CA ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมการชำระเงินอย่างถูกวิธีตามเงื่อนไขกำหนด

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS CA ส่งเอกสารไปที่สถานทูตแคนาดา สถานทูตพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS CA ที่เดิม

 แนะนำการขอวีซ่า วีซ่าทุกประเทศ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน รับทำวีซ่า  ติดต่อเรา

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าแคนาดาทั้งหมด<<<

รับทำวีซ่าแคนาดา

 

วีซ่ายุโรปVacation Spots

วิธีการสมัครวีซ่าฝรั่งเศส และ สวิสเซอร์แลนด์

ขึ้นตอนขอวีซ่ายุโรป ฝรั่งเศส สวิสเซอแลนด์

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้นออนไลน์ และนัดยื่นเอกสารขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บ TLS กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง เมื่อกรอกเสร็จจองคิวนัดวันยื่นเอกสารขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  TLS Contact พิมพ์เอกสารการนัดวันโดยในกลุ่มประเทศ ฝรั่งเศส สวิสเซอแลลนด์ ยื่นที่ TLS Contact  สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ TLS พร้อมสแกนลายนิ้วมือ ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง และต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง TLS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ TLS

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าฝรั่งเศสทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ทั้งหมด<<<

รับยื่นวีซ่ายุโรป1

 

วิธีการสมัครวีซ่าสเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม

ขั้นตอนขอวีซ่ายุโรปกลุ่มสเปน อิตาลี

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ‘วัตถุประสงค์ในการเดินทาง’ ของท่าน และท่านต้องเลือกประเทศที่ท่านต้องการพำนักยาวนานที่สุด เตรียมเอกสารไปขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องของประเทศนั้น เอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 ซื้อประกันการเดินทางและจองที่พัก วีซ่าเชงเก้นนั้นผู้สมัครขอวีซ่า ต้องจองประกันการเดินทาง โรงแรม และตัวเครื่องบิน ให้เรียบร้อยก่อนการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โดยเฉพาะประกันการเดินทางต้องคลอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในยุโรป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องเลือกแบบฟอร์มให้ตรงกับประเทศในยุโรปที่ท่านต้องการเดินทาง กรอกแบบฟอร์มนั้นให้ถูกต้องตรงตามความจริง เพราะจะส่งผลกับการพิจารณาวีซ่าของท่านโดยตรง

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารขอวีซ่า EU ที่  VFS โดยในกลุ่มประเทศ สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ออสเตรีย เบลเยี่ยม ยื่นที่ VFS เดียวกันที่ 191 ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C สีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และ กลุ่มประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ ที่ VFS ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ขั้นตอนที่ 5 ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ต้องเตรียมชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมบริการของวีเอฟเอส กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเตรียมเงินเพียงพอและถูกต้องตรงกับประเทศใน EU ที่ท่านต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6 รับวีซ่า หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า ทาง VFS ส่งเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่ท่านยื่นขอ สถานทูตพิจารณาประมาณ 1-3 สัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางกลับไปรับผลการพิจารณาที่ VFS ที่เดิม

ติดต่อเรา Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสเปนทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าออสเตรียทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าอิตาลีทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเนเธอร์แลนด์ทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเดนมาร์กทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าสวีเดนทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าฟินแลนด์ทั้งหมด<<<

>>>คลิ๊กดูลายละเอียดวีซ่าเบลเยี่ยมทั้งหมด<<<

รับยื่นวีซ่ายุโรป2

 

ปกติแล้วจะมีการประทับตรวจลงตราไว้ในหนังสือเดินทาง อาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปเอกสารอื่นใดที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง  ในปัจจุบันการตรวจลงตราในบางประเทศเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะไม่ปรากฏเครื่องหมายใดๆในหนังสือเดินทาง หรือไม่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้รับตรวจลงตราแล้ว การตรวจลงตราอาจเป็นเอกสารที่แสดงว่าบุคคลหนึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือเดินทางออกจากพื้นที่ของประเทศอันเป็นของผู้ออก

การเดินทางในอดีตก่อนสงครามโลก ไม่ต้องใช้การตรวจลงตรา ครั้นมีสงครามเกิดความหวาดกลัวในเรื่องสายลับจึงทำให้ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องทำการตรวจสอบบุคคลก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศของตน

ประเภทของวีซ่า

 1. วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศอื่นที่เป็นจุดหมายอันไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งวีซ่าเดินทางผ่าน
 2. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เป็นวีซ่าที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางนั้นๆ
 3. วีซ่าธุรกิจ (Business Visa) เป็นวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าหรือติดต่อธุรกิจในประเทศผู้ออกวีซ่า หรือกิจกรรมอื่นใดอันเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ในการอนุญาตนี้ด้วย
 4. วีซ่าทำงาน ชั่วคราว (Temporary Worker Visa) เป็นวีซ่าที่แสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้นได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในวีซ่า ส่วนใหญ่วีซ่าชนิดนี้ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติมาก การได้มาซึ่งวีซ่าจึงค่อนข้างยาก แต่มีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าธุรกิจ
 5. วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) เป็นวีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงประเทศที่เป็นจุดหมายการเดินทาง ซึ่งจะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa)เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เป็นคู่สมรสของผู้ถือสัญชาติของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 7. วีซ่าคู่หมั้น (Fiancee Visa, Prospective Marriage Visa, settlement Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้คู่แต่งงานไม่ว่าชายหรือหญิง ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศตามสัญชาติของอีกฝ่ายและจะต้องทำการสมรสผู้ถือสัญชาติของประเทศดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งและพำนักได้ถาวรตามบุคคลในครอบครัว
 8. วีซ่านักเรียน (Student Visa) เป็นวีซ่าซึ่งอนุญาตให้ทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน
 9. วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศผู้เป็นภาคี มีสาระสำคัญคือ สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
 10. วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหรือเพื่อการของรัฐของประเทศนั้นๆ
 11. วีซ่านักเขียน (Jounalist Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้กับนักเขียนหรือผู้สื่อข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 12. วีซ่าอพยพ (Immigration Visa) เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่อนุญาต
 13. วีซ่าผู้รับบำนาญ หรือ วีซ่าผู้เกษียณ (Pensioner Visa หรือ Retirement Visa)เป็นวีซ่าซึ่งบางประเทศอนุญาตให้สำหรับผู้ที่สามารถแสดงตนได้ว่ามีรายได้ในต่างประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศที่ออกวีซ่าดังกล่าวให้ แต่ต้องเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว มักมีการจำกัดอายุของผู้รับอนุญาต

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

9 Responses to วีซ่า

 1. จีโน่ on กันยายน 16, 2015 at 6:26 am

  อยากทำวีซ่าไปฝรั่งเศส ครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  • krittapas on กันยายน 16, 2015 at 6:30 am

   ต้องเตรียม แผนการเดินทางให้ชัดเจนครับ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ครับ ถ้าไม่แน่ใจติดต่อพี่ กฤต 089-1261024, 02-9291231

 2. วธัญญา on กุมภาพันธ์ 25, 2016 at 4:59 am

  จะขอ visa เชงเก้น
  จัดโปรแกรม เรียบร้อยค่ะ 25เมษา – 6 พค
  Munich – Halsttatt -Vienna – Prague อยู่ ออสเตรียนานสุด
  อยากให้ช่วยเรื่องนัด, กรอกแบบฟอร็ม และยื่นเรื่องค่ะ
  ช่วยทำกรรมธรรมประกันชีวิตการเดินทางด้้วยค่ะ
  พอดีว่างวันที่ 1 หรือ 2 มีนา ที่พอมีเวลา ขึ้นไปกรุงเทพ
  อยากทราบค่าใช้จ่ายคร่าวๆด้วยค่ะ
  Line : Alle Phantachai

 3. นารี สรแสง on พฤษภาคม 20, 2017 at 1:37 am

  มีปัญหาเรื่องพาสปอตด้วยค่ะขอคำปรึกษาว่ารับทำเรื่อพาสปอตด้วยไหมค่ะ

 4. myproxy.wiki on ธันวาคม 26, 2021 at 12:30 am

  Я хочу поблагодарить вас за
  эту клевую статью!! Мне
  понравился каждый кусочек
  этого блога Я сохранил, чтобы посмотреть новые вещи,
  которые вы напишите

 5. arcos de globos para cumpleaños on สิงหาคม 14, 2022 at 2:01 am

  What’s up, always i used to check blog posts here in the early hours in the morning,
  since i love to learn more and more.

 6. Dominik4VE8pLr on มีนาคม 23, 2023 at 8:21 pm

  Youu can ceгtainly see уouг enthusiasm іn the article yoou ѡrite.
  The wⲟrld hopes for even more passionate writers like yoᥙ
  who aren’t afraid to saү how they believe.
  Аlways go ɑfter уour heart.

  My blog Dominik4VE8pLr

 7. Buy Paypal Account - PaidVCC.Com on มีนาคม 31, 2024 at 9:33 pm

  What a data of un-ambiguity and preserveness of precious experience regarding unexpected feelings.

 8. Risk assessment on พฤษภาคม 4, 2024 at 2:28 am

  Welcome to Tyler Wagner: Allstate Insurance,
  the leading insurance agency based in Las Vegas, NV.
  With years of experience in the insurance industry, Tyler Wagner and
  his team are committed to offering exceptional customer service and tailored
  insurance solutions.

  Whether you’re looking for auto insurance to home insurance, to life and business
  insurance, we’ve got you covered. Our wide range of coverage options ensures that you can find the right policy to meet your needs.

  Recognizing the need for risk assessment,
  our team works diligently to provide personalized insurance quotes that reflect your unique situation. Through
  utilizing our deep knowledge of the insurance market and state-of-the-art underwriting processes, Tyler Wagner ensures that you receive fair premium calculations.

  Dealing with insurance claims can be challenging,
  but our agency by your side, you’ll have a smooth process.
  Our streamlined claims processing system and dedicated customer service team ensure that your claims are handled quickly and compassionately.

  In addition, Tyler Wagner is well-versed in insurance law and regulation, ensuring that our policies are always in compliance with the latest legal standards.
  Our knowledge offers an added layer of security to our policyholders,
  assuring them that their insurance policies are sound and reliable.

  Our agency, we believe that a good insurance policy is a
  key part of financial planning. It’s an essential aspect for protecting your future
  and securing the well-being of your loved ones.
  That’s why, our team make it our mission to understand your
  individual needs and help you navigate through the choice among insurance
  options, making sure that you are well-informed and comfortable with your decisions.

  Choosing Tyler Wagner: Allstate Insurance means partnering with a reliable insurance
  broker in Las Vegas, NV, who values your peace of mind and quality service.

  Our team isn’t just here to sell policies; we’re your
  partners in building a protected future.

  Don’t wait to reach out today and learn how Tyler
  Wagner: Allstate Insurance can elevate your insurance experience in Las Vegas, NV.
  Let us show you the difference of working with an insurance agency that truly cares about your needs and is dedicated to securing
  your peace of mind.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

พฤษภาคม 2024
พฤ อา
« มี.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
                       

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

เรื่องน่าสนใจ

มหาวิทยาลัยใน AUS

สถาบันใน Sydney AUS

สถาบันใน Melbourne AUS

สถาบันใน Brisbane AUSไม่มีหมวดหมู่

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st

Blog