Avalon School of English

เมษายน 28, 2014
By

เรียนต่อประเทศอังกฤษ- Avalon School of English Avalon นั้นพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนภาษาอื่นๆ ในลอนดอน พวกเรามีวิธีการเรียนการสอน เป็นของเราเอง นั้นทำให้เราพิเศษโดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่น Avalon เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง Avalon มีอยู่สองสาขา Tottenham Court Road และ Leicester Square ในย่านใจกลาง LONDONประเทศอังกฤษการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหลักสูตรที่ปรับให้เข้าตรงกับความต้องการของนัก เรียน ด้วยสภาพห้องเรียนที่สะอาดทันสมัย นักเรียนในห้องเรียนไม่เกิน 10 คน ซึ่งช่วยให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ได้รับการรับรองจาก British Council และ English UK ราคาค่าเรียนคุ้มค่า

แนะนำ Avalon School จัดเตรียมหลักสูตรคุณภาพสูงสำหรับนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ โคเว้นการ์เดน อันมีชื่อเสียงในลอนดอน,อังกฤษ

uk-img-avalon-front

Welcome to Avalonเรานั้นพิเศษแตกต่างจากโรงเรียนภาษาอื่นๆ ในลอนดอนประเทศอังกฤษพวกเรามีวิธีการเรียนการสอน เป็นของเราเอง นั้นทำให้เราพิเศษโดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่น Avalon เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เมื่อนักเรียนได้สัมผัสถึงหลักสูตรที่ Avalon ซึ่งจะได้สัมผัสถึงความแตกต่าง ซึ่งช่วยให้พัฒนาทักษะ ด้านภาษาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทุกครั้งที่จบหลักสูตรเรียนในแต่ละวัน ซึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้เรา พัฒนาภาษาของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็วนั้นมาจากที่เราเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนในห้องเรียน เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเราหยุดและอธิบายถึงจุดที่นักเรียนบกพร่อง ให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ ในทันทีทันใดในห้องเรียน ทุก ๆ วันเราสอนศัพท์ใหม่ รวมทั้งการใช้แกรมมาที่ถูกต้อง นั่นจะไม่ทำให้ นักเรียนพลาดในทุก ๆ จุดของภาษาอังกฤษ Avalon เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นโรงเรียนภาษาที่ดีเยี่ยมในทุก ๆ ด้านเพื่อเรียนต่อต่างประเทศเช่น คุณภาพของ หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดการ อาจารย์ผู้สอนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งนักเรียนทุก ๆ คนที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนเราจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง จากอังกฤษ

website :www.avalonschool.co.uk

ทำไมจึงเลือกเรียนต่อกับ Avalon School

More Speaking tome for the students– makes you more confident

Students’ mistakes always corrected– so you know you are right
Maximum of 12 students– even in the summer
Personal interview when you arrive– we listen to what you want
Oualified, native speakers as teachers– real English, real voices
Managers who teach– and understand your problems
Regular tests– watch yourself improve
Study centre– books, tapes, films to help you study alone
Accommodation service– safe, friendly, family homes
Roof garden to relax in– get a suntan, or see the English rain!
Cafe’– eat, drink, read, talk to your friends
Free internet access all day– get the news from home
Multi-lingual reception– we speak 6 languages
All levels from Beginner to Advanced– the right class for you
Cambridge exams– a certificate for employers and Universities
Business English– learn English to get a good job
Pronunciation classes– get your accent right
Change courses any time– what you want, when you want
1-to-1 study– just you and the teacher
Central London– next to the shops, the theatre, stations
Lively social programme– trips, parties, picnics
Welfare Officer– person to help with problems living in London
British Council accredited– we pass our exams too!

 

วิธีการสอนของ Avalon ในการเรียนต่ออังกฤษ
ทุกครั้งที่คุณออกจากห้องเรียน Avalon ภาษาอังกฤษของนักเรียนจะมีการ พัฒนา วิธีการสอนของเราในห้องเรียน เน้นให้นักเรียน ได้รับการฝึกฝนการฟัง และพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกครั้งหลังออกจากห้องเรียน
อาจารย์ผู้สอนจะป้อนคำถาม คำตอบไปยังนักเรียนและหากมีข้อผิดพลาดใด ๆในประโยค อาจารย์จะทำให้ ถูกต้องได้ทันที ทุกวันอาจารย์จะป้อนคำศัพท์์คำใหม่บางส่วน หรือไวยากรณ์เพื่อที่นักเรียนจะไม่พลาดบทเรียนใดๆ แล้วเราปฏิบัติคำเหล่านี้ มากกว่าสองสามวันซ้ำ ๆ ในวันถัดไป คุณจะไม่ลืมสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และ ความเชื่อมั่นของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็ว
วิธีนี้เหมาะสำหรับทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงขณะนี้มีหนังสือเรียนของเราเองที่มี การปรับปรุงอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ภาษา ที่ทันสมัยและวิธีการที่คนพูดภาษาอังกฤษโดยธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีไฟล์เสียง
การสื่อสารและการทดสอบการออกกำลังกาย เป็นประจำเพื่อให้นักเรียน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ วิธีนี้นำมาซึ่งความสำเร็จแก่นักเรียนจำนวนมากที่มีการศึกษาที่ Avalon และสามารถที่จะเข้าเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพของตน ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะช่วยให้คุณพูดได้เร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นกว่า หลักสูตรของเรา Avalon Quantum English

หลักสูตรแนะนำในการศึกษาต่อ

หลักสูตร Avalon Direct Englishเป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะ ของ Avalon โดยใช้หนังสือของ Avalon เองจัดทำขึ้นโดยอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์สอน ซึ่งจะทำให้ นักเรียนได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นั่นสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนอื่น ดังนี้ โดยเน้นไปที่
1. Pronunciation หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนในระดับ Pre-intermediate ถึง Upper-Intermediate เพื่อนักเรียนที่ต้องการฝึกการพูดให้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเน้นไปยังการฟังควบคู่กันไป
2. Read & Write ใน Avalon Direct English นั่นสอนให้เรียนรู้จักการใช้ประโยคที่ถูกต้องในการเขียนและอ่าน
3. Real Grammar & Skills ช่วยให้เข้าใจหลักแกรมม่าอย่างแท้จริง นำไปใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้อง
4. Discussion หลักสูตรนี้สำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกการพูดด้วยความคิด บรรยายความรู้สึก รวมทั้ง การใช้ศัพท์ที่ถูกต้อง
5. Cambridge Exams หรือ IELTS เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ First Certificate (FCE) และ Advanced (CAE) ที่ต้องการสอบ English Language Certificate of University of Cambridgeอังกฤษในหลักสูตร จะช่วยติวการสอบเพื่อให้นักเรียนได้ใบประกาศง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
6. Business English สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับ Intermediate ขึ้นไป ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ Business ซึ่งสามารถนำไปใช้ในออฟฟิศ เช่น การเขียน e-mail, Fax, Letters, memos รวมทั้ง ศัพท์ เพื่อการขาย และ การตลาด

 

จุดเด่น
1. รับรองโดย British Council และ English UK อยู่ศูนย์กลาง London,อังกฤษอย่างแท้จริงใกล้ Chaina Town
2. ราคาคุ้มค่า พร้อมทั้ง อาจารย์สอนที่มีคุณภาพ เข้าใจนักเรียน อย่างแท้จริง
3. มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ ทั้งการเปิดบัญชี แนะนำศึกษาต่อในสาขาอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด มีกิจกรรม หลากหลายให้นักเรียนได้ทำ ทั้ง ท่องเที่ยว ปาร์ตี้ กิจกรรมในวันพิเศษต่าง ๆ เพื่อนเรียนเป็นกันเอง
4. ห้องเรียนไม่อึดอัด โดยเฉลี่ย ประมาณไม่เกิน 10 คน ต่อห้อง
5. ใช้ Internet, ห้องสมุด, และห้องพักขณะที่ทำการพักครึ่งเวลาให้ไว้บริการนักเรียน รวมทั้ง TV,DVD และนิตยสาร สภาพโรงเรียนอันทันสมัย สร้างความมุ่งมั่นใน การเรียนต่อ

การเดินทางไปโรงเรียนเดินทางโดยใช้รถไฟใต้ดินไปสาขาต่าง ๆ ดังนี้ สาขา Tottenham Court Road อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Tottenham Court Road สาย ( Central Line<สายสีแดง> หรือ Northen Line<สายสีดำ>) สาขา Leicester Square อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน Leicester Square ( Piccadilly Line<สายสีน้ำเงิน> หรือ Northern Line <สายสีดำ> ) * ทั้งสอง สาขาอยู่ใจกลางเมือง Londonประเทศอังกฤษ

 

 ————————————–

เรียนต่ออเมริกา กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand.

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com

Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจในอังกฤษ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st