University of Hertfordshire

เมษายน 28, 2014
By

  เรียนต่อประเทศอังกฤษ – University of Hertfordshire ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Times Higher Educationประเทศอังกฤษ ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแห่งปี 2010 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม หลักสูตร สำหรับนักเรียน ศึกษา เพื่อที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในช่วงเวลาของพวกเขาที่มหาวิทยาลัย นั่นคือเหตุผลที่ ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนของ เรากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรดังนั้นนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ ที่มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ในสภาพแวดล้อมที่ สามารถเรียนรู้พัฒนาทักษะ ควบคู่กับความความสุขในการเรียน ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักสูตรที่เป็นแบบอย่างในภาคธุรกิจที่แท้จริง ซึ่งเป็น บทบาทสำคัญ ในการอยู่กับความท้าทายทางเศรษฐกิจ และสังคม ช่วยเพิ่มสักยะภาพ ของสหราชอาณาจักรใน การแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและความคิดเต็มไปด้วยพลัง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย หลักสูตรเพื่มการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลง การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มทักษะให้นักเรียน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจะช่วยให้นำไปใช้ในวิชาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ คู่กับการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยมืชื่อเสียงระดับโลก Website :http://www.herts.ac.uk/

เรียนต่อPromotion ยินดีให้ส่วนลด หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนไทย เกี่ยวกับเมือง ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษ

????

Hertfordshire ตั้งอยู่ทันทีทางตอนเหนือของLondonอังกฤษประวัติเดิมที่พื้นที่ที่กำหนดให้สร้างป้อมปราการ Hartford ภายใต้กฎของ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส ใน คศ 913 ต่อมา กรุงLondonอังกฤษขยายตัว Hertfordshire กลายเป็นเมืองที่ได้รับการจับจองพื้นที่เืพื่อเป็นเจ้าของ โดยกลุ่ม ขุนนาง และ ชนชั้นสูง ซึ่งช่วยให้์ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง และต่อมามีการเพิ่มมากที่สุดใน Hertfordshire ในช่วง ปฏิวัติอุตสาหกรรม หลังจากที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี ค.ศ. 1903 ทำให้เมืองพัฒนามากยิ่งขึ้น กลายเป็นเมืองแรกที่พัฒนาขื้นใหม่ภายใต้ พระราชบัญญัติใหม่เมือง 1946

Fees & Finance for UK students ค่าเรียนของไม่แพง คุ้มค่ากับคุณภาพของหลักสูตร ยิ่งไปกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยไ้ด้รับการยกย่อง เป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแห่งปี 2010ประเทศอังกฤษซึ่งการรันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัย อีงทั้งค่าครองชีพไม่แพงท่าLondonอังกฤษเปิดโอกาสให้นักเรียนไม่กดดันด้านการเงินค่าครองชีพและค่ากินอยู่ที่ถูกมากกว่าส่วนอื่นของอังกฤษ คุณสมบัติการสมัครเรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีหลักฐานของความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยทั่วไปแล้วนักเรียนส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯได้ดีกว่าภาษาอังกฤษกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย แต่โดยรวมระดับภาษาอังกฤษไม่ดีโดยทั่วไปมีนักเรียนจำนวนมากต้องก่อน sessional ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มเรียนกับเรา ในความต้องการภาษาอังกฤษทั่วไปมี IELTS 6.0 หรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทและ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่าสำหรับธุรกิจโรงเรียนทั้งหมดองศาระดับปริญญาโท จะมีการยกเว้นดังนี้ Pre – sessional หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานความต้องการของมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร Pre – sessional ของเดือนที่ 1, 2 หรือ 3 ในระยะเวลา :

 

Semester B ค่าเรียน 890 ปอนด์ ต่อ 1 level
PSE 4 IELTS 5.0/TOEFL 500/173/61 5 October  (tbc) November 2010
PSE 5 IELTS 5.5/TOEFL 527/197/71 2 November  (tbc) December 2010
PSE 6 IELTS 6.0/TOEFL 550/213/80

(NB this programme is offered free of charge to Business School offer-holders holding an IELTS score of IELTS 6.0)30 November – (tbc) December 2010/January 2011Semester Cค่าเรียน 890 ปอนด์ ต่อ 1 levelPSE 1IELTS 5.0 /TOEFL 500/173/6122 June 16 July 2010PSE 2IELTS 5.5/TOEFL 527/197/7120 July 13 August 2010PSE 3IELTS 6.0/TOEFL 550/213/8017 August 10 Sept 2010

คุณสมบัติการสมัครเรียนสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัยมาตรฐานสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทยเพื่อเรียนในประเทศอังกฤษมีการระบุไว้ด้านล่างหาก ผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้ามาตรฐาน การใช้ควรจะหมายถึงการรับสมัครกวดวิชาที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจนอกจากนี้การใช้งานใด ๆ ในรายวิชาต่อไปนี้ควรจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติรับสมัครกวดวิชา

 • MBA
 • MSc Applied Accounting
 • MSc Finance and Investment Management
 • MSc Finance and Corporate Governance
 • MPharm Pharmacy
 • All Health programmes including: Physiotherapy, Nursing and Medical programmes
 • All Social Work programmes
 • MSc Environmental Management/ for Business/ Water & Environmental Management
 • All PG Humanities programmes
 • All Education programmes
 • All Creative Arts programmes
 • Second or final year entry to undergraduate degrees where a top-up degree is not available

สำหรับคุณสมบัติในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่เป็นตลาดระดับปริญญาโทและเราได้รับน้อยถ้ามีการใช้งานสำหรับ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่นักเรียนได้ดำเนินการ ตามระบบโรงเรียนไทย พวกเขาจะต้องมีโปรแกรมพื้นฐานของปีก่อนที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาในโรงเรียนมี นักเรียนจำนวนมากต่างประเทศทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ IB ระดับข้อกำหนดการเข้าจากเหล่านี้เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องตามปกติ (โปรดดูหนังสือชี้ชวนระดับปริญญาตรีหรือข้อกำหนดในการเข้าหน้าเว็บ)

นักศึกษาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีปกติควรจะหมายถึงรากฐานวิถี HIBT หรือโครงการ Pre – sessional ตามความเหมาะสม ข้อตกลงร่วมกัน Top – Up / บนเส้นทางความก้าวหน้า :ขณะนี้เรายังไม่มีการเตรียมการตกลงโอนหน่วยกิตในสถานที่ใด ๆ กับสถาบันไทย

คุณสมบัติในการเข้าโปรแกรมปริญญาโท คุณสมบัติผู้สมัครปกติสำหรับโปรแกรมระดับปริญญาโทมีการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5-2.7/4.0 เนื่องจากเห็นว่าไทยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระยะเวลาสี่ปี ีโดยพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสมของการเรียนทั้งสี่ ปี และถ้ามีประสพการการทำงานสองปี

ที่ มาทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ   นักศึกษาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติการสมัครเรียนปริญญาโทปกติควรจะหมายถึงโปรแกรม Pre – Masters, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางธุรกิจ, HIBT Pre – LLM หรือโครงการ Pre – sessional ตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้จะถือเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ :

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นควรได้รับการพิจารณาที่มีระดับต่ำลงเล็กน้อย GPAs (อนุญาติให้ต่ำกว่า 2.3) ตารางด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบ ปริญญาตรีในไทย กับอังกฤษ ณสมบัติการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีหลักฐานของความสามารถทางภาษาอังกฤษ?โดยทั่วไปแล้วนักเรียนส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯได้ดีกว่าภาษาอังกฤษกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย แต่โดยรวมระดับภาษาอังกฤษไม่ดีโดยทั่วไป?มีนักเรียนจำนวนมากต้องก่อน sessional ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเริ่มเรียนกับเรา ในความต้องการภาษาอังกฤษทั่วไปมี IELTS 6.0 หรือเทียบเท่าสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทและ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่าสำหรับธุรกิจโรงเรียนทั้งหมดองศาระดับปริญญาโท

ข้อยกเว้นดังนี้
PG UG และมนุษยศาสตร์ เข้าเรียนโดยตรงเพื่อ PG ธุรกิจ BSc พยาบาลระหว่างประเทศ ศิลปะบำบัด MA จิตวิทยาปริญญาโททางธุรกิจ PG Life Science โปรแกรมทั้งหมด MA การปฏิบัติของการสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาโทจิตวิทยา (หลักสูตรการแปลง)
IELTS 6.5
MPharm MSc ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ
IELTS 6.5 โดยรวม กับ 6.0 ต่ำสุดในส่วนใด ๆ
ปริญญาโทการพยาบาลระหว่างประเทศ ปริญญาโทจิตวิทยาองค์กร ปริญญาโทกายภาพบำบัด
IELTS 7.0

ค่าเรียน

 • ปริญญาตรี 8,000 ปอนด์จ่ายเต็มลดอีก 500 ปอนด์
 • ปริญญาโท 9,000 ปอนด์จ่ายเต็มลดอีก 500 ปอนด์
 • มูลนิธิ Course 7,500 ปอนด์จ่ายเต็มลดอีก 500 ปอนด์
 • หลักพื้นฐาน 3,500 ปอนด์
 • Pre – sessional Course 890 ปอนด์ต่อระดับ 1

 

ค้นหาทุก ๆ หลักสูตร?

ปริญญาโท

 ————————————–

เรียนต่ออเมริกา กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd

Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง

ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane, Leabkunaikim1 Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand.

Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)

email : studysquares@hotmail.com, studysquares@ymail.com

Facebook : http://www.facebook.com/pkrit.squares

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Line ID : krittapas_st

Credit ของ Study Square Co.,Ltd.

                       


เรื่องน่าสนใจในอังกฤษ

เว็บเพื่อนบ้าน

Line ID : krittapas_st